032 243 02 02

მთავარი

ჩაეწერე მარტივად

აირჩიეთ სასურველი თარიღი და სპეციალისტი

აირჩიეთ თარიღინანა ოდიშვილი
ექიმი - ყბა სახის ქირურგი
გაიგე ნანაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
ნინო ხიმშიაშვილი
ბავშვთა და მოზრდილთა თერაპევტი
გაიგე ნინოზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
მაია სოსებაშვილი
ექიმი თერაპევტი
გაიგე მაიაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
მარინა ნატროშვილი
ექიმი თერაპევტი
გაიგე მარინაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
ნატო ცოფურაშვილი
ექიმი თერაპევტი
გაიგე ნატოზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
თეონა მსხვილიძე
ექიმი თერაპევტი
გაიგე თეონაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
თამუნა ქარდავა
ექიმი თერაპევტი
გაიგე თამუნაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
რუსუდან კენჭაძე
ექიმი თერაპევტი
გაიგე რუსუდანზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
ირმა გაგუა
ექიმი თერაპევტი
გაიგე ირმაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
ია თიგიშვილი
ექიმი ორთოდონტი
გაიგე იაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
მანანა ჯინჭარაძე
ბავშვთა და მოზრდილთა ქირურგი
გაიგე მანანაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
ანა ჯაფარიძე
ექიმი თერაპევტი
გაიგე ანაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
ლიკა მანია
ბავშვთა და მოზრდილთა თერაპევტი
გაიგე ლიკაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
ნათია ტაბაღუა
კლინიკური ხელმძღვანელი
გაიგე ნათიაზე მეტი

რეიტინგი: NAN%
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
10:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
11:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
12:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
13:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
14:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
15:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
16:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
17:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
18:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
19:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
დაჯავშნა
20:00სთ
ჩვენი ფასები

აირჩიეთ სერვისი

60ლარი

პაროდონტოლოგია
დეტალებისთვის: 032 243 02 02

აირჩიეთ სერვისი

1250ლარი

იმპლანტოლოგია
დეტალებისთვის: 032 243 02 02

აირჩიეთ სერვისი

20ლარი

ბავშვთა სტომატოლოგია
დეტალებისთვის: 032 243 02 02

აირჩიეთ სერვისი

35ლარი

ქირურგიული სტომატოლოგია
დეტალებისთვის: 032 243 02 02

აირჩიეთ სერვისი

80ლარი

ესთეტიკური სტომატოლოგია
დეტალებისთვის: 032 243 02 02

აირჩიეთ სერვისი

80ლარი

თერაპიული მკურნალობა
დეტალებისთვის: 032 243 02 02

აირჩიეთ სერვისი

190ლარი

ორთოპედია
დეტალებისთვის: 032 243 02 02